Kalender


Här visas dom kommande händelserna i kalendern.

18
Jul
Roine Swensson undervisar på ämnet ”Rätt jordmån för en växande tro”.
19
Jul
Bön och undervisning i kyrksalen tillsammans med Patmosförsamlingen.
22
Jul
Roine Swensson predikar på ämnet ”Jesusmöten som väcker tro och förvandlar liv”, nattvard, sång och musik, servering efter gudstjänsten.
25
Jul
Roine Swensson undervisar på ämnet ”Rätt jordmån för en växande tro”.
26
Jul
Bön och undervisning i kyrksalen tillsammans med Patmosförsamlingen.
29
Jul
Roine Swensson predikar på ämnet ”Jesusmöten som väcker tro och förvandlar liv”, sång och musik, insamling till byggnadsfonden, servering efter gudstjänsten.
1
Aug
Roine Swensson undervisar på ämnet ”Rätt jordmån för en växande tro”.
2
Aug
Bön och undervisning i kyrksalen tillsammans med Patmosförsamlingen.
5
Aug
Roine Swensson predikar på ämnet ”Jesusmöten som väcker tro och förvandlar liv”, sång och musik, sommarkul för barnen, servering efter gudstjänsten.
8
Aug
Bön och gemenskap i vårt café.