Kalender


Här visas dom kommande händelserna i kalendern.

20
Sep
 
22
Sep
Bön och lovsång inför Gudstjänsten.
Helen Davidsson predikar, nattvard, lovsång, söndagsskola för barnen och kyrkfika.
24
Sep
Bön & gemenskap i vårt café.
27
Sep
 
29
Sep
Bön och lovsång inför Gudstjänsten.
Joakim Davidson predikar, sång av kören Samklang, söndagsskola för barnen och kyrkfika.