Kalender


Här visas dom kommande händelserna i kalendern.

24
Sep
Joakim Davidson predikar, nattvard, barnvälsignelse, söndagsskola för barnen, sång och musik, servering efter gudstjänsten.
26
Sep
Bön för alla. Plats: ungdomsrummet.
27
Sep
Bön och gemenskap i vårt café.
28
Sep
Bön och undervisning i kyrksalen tillsammans med Patmosförsamlingen.
1
Oct
Niklas Mörling predikar, dop, sång och musik, söndagsskola för barnen, servering efter gudstjänsten.
3
Oct
Bön för alla. Plats: ungdomsrummet.
4
Oct
Bön och gemenskap i vårt café.
5
Oct
Bön och undervisning i kyrksalen tillsammans med Patmosförsamlingen.
8
Oct
Joakim Davidson predikar, nattvard, sång och musik, söndagsskola för barnen, servering efter gudstjänsten.
10
Oct
Bön för alla. Plats: ungdomsrummet.