Kalender


Här visas dom kommande händelserna i kalendern.

26
Nov
Per-Inge Andersson predikar, nattvard, sång och musik, söndagsskola för barnen, servering efter gudstjänsten.
28
Nov
Bön för alla. Plats: ungdomsrummet.
29
Nov
Bön och gemenskap i vårt café.
30
Nov
Bön och undervisning i kyrksalen tillsammans med Patmosförsamlingen.