Kalender

Gudstjänst 11:00 (söndag) 1:a advent

Joakim Davidson predikar, adventskör, söndagsskola för barnen, servering efter gudstjänsten.

Start:
2 Dec
Address:
Google Map
Sweden
« Back to Events
iCal Import + Google Kalender