Kalender

Gudstjänst 11:00 (söndag)

Per-Inge Andersson predikar, nattvard, sång och musik, julkul för barnen, servering efter gudstjänsten.

Start:
13 Jan
Address:
Google Map
Sweden
« Back to Events
iCal Import + Google Kalender