Kalender

Gudstjänst 11:00 (söndag) 2:a advent

Helen Davidsson predikar, nattvard, Åström med band gästar, söndagsskola för barnen, servering efter gudstjänsten.

Start:
9 Dec
Address:
Google Map
Sweden
« Back to Events
iCal Import + Google Kalender