Kalender


Här visas dom kommande händelserna i kalendern.

25
Aug
Bön och lovsång inför Gudstjänsten.
Joakim Davidson predikar, nattvard, lovsång, söndagsskola för barnen och kyrkfika.
Församlingsdag med gemenskap efter Gudstjänsten. Vi återkommer med detaljerad info.
23
Aug
 
22
Aug
Bön och undervisning tillsammans med Patmosförsamlingen.
20
Aug
Bön & gemenskap i vårt café.
18
Aug
Bön och lovsång inför Gudstjänsten.
Joakim Davidson predikar, lovsång, söndagsskola för barnen och kyrkfika.
16
Aug
 
15
Aug
Bön och undervisning tillsammans med Patmosförsamlingen.