Kalender


Här visas dom kommande händelserna i kalendern.

17
Feb
Bön och lovsång inför Gudstjänsten.
Joakim Davidson predikar, lovsång, söndagsskola för barnen, kyrkfika.
Församlingens årsmöte. Vi informerar bland annat om vad som hänt under 2018 samt var vi står när det gäller framtidsfrågor. Se Kallelse till årsmöte 2019-02-17.
15
Feb
 
14
Feb
Bön och undervisning tillsammans med Patmosförsamlingen.
12
Feb
 
Bön och gemenskap.
10
Feb
Per-Inge Andersson predikar, nattvard, sång och musik, söndagsskola för barnen, servering efter gudstjänsten.
9
Feb
Gemenskap för kvinnor att dela tron och livet.
Anmälan: swisha 40 kr/person till 123 036 65 59. Märk: “Kvinnofrukost + namn”.
Frågor: Helen Davidsson, 072-017 87 60
Gemenskap i kyrkans café.