Kalender


Här visas dom kommande händelserna i kalendern.

24
Nov
Marco Strömberg predikar, nattvard, lovsång, söndagsskola för barnen och kyrkfika.
Församlingsmöte
26
Nov
Bön och gemenskap i vårt café.
29
Nov
 
1
Dec
Övning för alla barn som vill vara med och sjunga med adventskören.
Bön och lovsång inför Gudstjänsten.
Joakim Davidson predikar, sång av Adventskören, söndagsskola för barnen och kyrkfika.