Kalender


Här visas dom kommande händelserna i kalendern.

9
Feb
Joakim Davidson predikar, lovsång, söndagsskola för barnen och kyrkfika.
11
Feb
Bön och gemenskap i vårt café.
Bön i caféet.
16
Feb
Bön och lovsång inför Gudstjänsten.
Joakim Davidson predikar, lovsång, söndagsskola för barnen och kyrkfika. Årsmöte efter gudstjänsten.
Årsmötet äger rum söndagen den 16 februari 2020 kl 13 i anslutning till gudstjänsten. Finns det någon fråga som Du vill ha med på dagordningen så kan Du anmäla detta till styrelsen senast den 4 februari. Fullständiga handlingar kommer att finnas tillgängliga en vecka före mötet. Dagordning återfinns här.
18
Feb
Bön och gemenskap i vårt café.
Bön i caféet.
23
Feb
Bön och lovsång inför Gudstjänsten.
Per-Inge Andersson predikar, lovsång, söndagsskola för barnen och kyrkfika.