info@bredang.nu

Ge en gåva

Ge en gåva

Du kan stödja församlingen och dess arbete på flera sätt. Ett av dem är att ge din gåva via bankgiro eller Swish.

Bankgiro 819-0217
Bankkonto 8327-9 964 589 1350

Vad är kollekt? 
Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett utvalt ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi har till andra. Till kollekten bidrar var och en efter sin förmåga.

Hur får jag reda på var kollekten går?
Under gudstjänsten meddelas vilken slags kollekt och till vilket ändamål det skall gå till.  Det kan vara pastorn eller kyrkvärden som berättar innan kollekten samlas in.

Swish-nummer: 123 036 65 59

Ifall du swishar kan du ange gåvans syfte under meddelandefältet. Se bild nedan som förklarar det tydligare: