info@bredang.nu

Om Oss

Pingstkyrkan Bredäng byggdes 1979 och var från början en sammanslagning av två utpostgrupper inom Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. I januari 2017 bildades en egen församling med samma namn. Pingstkyrkan Bredäng är medlem i samfundet Pingst – fria församlingar i samverkan.

Vi är en mångkulturell församling med en tydligt pingstkarismatisk inriktning. Det innebär att vi på ett naturligt sätt räknar med den helige Andes närvaro i alla våra gudstjänster. Vi tror att Gud har ett ärende till alla som kommer och att han är villig att möta var och en efter sitt behov. Tron på att Jesus gör under idag precis som på Bibelns tid präglar våra sammankomster.

Pingstväckelsen är en världsvid rörelse inom kristenheten och samlar idag mer än 500 miljoner människor. Här i Bredäng bor det människor från alla jordens hörn. Vårt mål är att det ska speglas i vår församling och vi har kommit en bit på väg. Vi tolkar gudstjänsterna till fyra språk idag, engelska, spanska, ryska och arabiska. Här i området finns också många barnfamiljer vilket också syns i vår kyrka.
Vår vision är att vara en ständigt växande kyrka för alla åldrar och folkslag.