Pingströrelsen

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm är en del av pingströrelsen som är en världsvid rörelse. Rörelsen är en av de snabbast växande kyrkorna i världen. En halv miljard människor berörs av denna del av kristenheten.

Pingströrelsen i Sverige

Varje pingstförsamling i Sverige är självständig och tar sina egna beslut. Men församlingarna samverkar genom olika nätverk och i ett flertal projekt både i Sverige och internationellt.
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm ingår bland annat i Pingst - fria församlingar i samverkan och Svensk Pingstmission (SPM).

I Sverige finns det 485 pingstförsamlingar med ca 90.000 medlemmar. Det finns pingstförsamlingar i hela landet. Kyrkorna heter ofta “Pingstkyrkan”, men kan också heta Elim, Filadelfia och Smyrna. En del kyrkor har lokala namn, som exempelvis Mälarökyrkan (en del av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm).

Mer information

Vill du veta mer läs gärna mer på pingst.se