Vision

- En ständigt växande kyrka för alla åldrar och folkslag


Växande – Vi vill beröra alla människor med det goda budskapet om Jesus Kristus
Alla åldrar – Det kristna budskapet är relevant i livets alla skeden.
Alla folkslag – Vi bygger en integrerad församling med människor från olika länder

Vi vill följa Jesus Kristus

Vi är en gemenskap som tror att Jesus är Herre och frälsare och vi vill uppmuntra människor att följa Jesus i ord och handling. Vi tror att alla människor, varje folkgrupp och varje generation har rätt att få det kristna budskapet presenterat för sig på ett relevant sätt så att var och en kan ta personlig ställning till tron på Jesus Kristus.

Vi vill leva i Guds kärlek

Gud har visat sin kärlek till oss genom Jesus. Vi vill forma en miljö där alla människor får möjlighet att ta emot denna kärlek och förbli i den. Vi tror att andlig mognad handlar om att bli alltmer lik Kristus i tanke och handling.

Vi vill vara den helige Andes redskap

Som församling vill vi efter bibliskt mönster leva i Andens kraft med öppenhet för alla andliga nådegåvor. Varje troende är kallad att tjäna med de gåvor Gud gett.

Vi vill verka för världens bästa

Vi tror att det kommer en dag när Jesus återvänder för att döma och världen och upprätta Guds rike. Då upphör alla orättvisor och allting återställs till den ordning som var Guds avsikt med skapelsen. En värld utan lidande, där människor och skapelse lever i harmoni med varandra. Detta är den framtid som vi hoppas på och som vi försöker leva ut redan här och nu. Därför vill vi vara till välsignelse för de människor vi möter och den stad vi bor i. Vi är öppna för samverkan med alla goda krafter som verkar för ett mänskligare och vänligare samhälle.Vi är en lokal församling, engagerad i ett globalt uppdrag.  Vi tror att alla människor har rätt till en värdig och rättfärdig livsmiljö. Därför integrerar vi frågor om rättvisa, resursfördelning, miljö, fred och försoning i vårt arbete, både lokalt och globalt