Kalender


Här visas dom kommande händelserna i kalendern.

3
Mar
Övning för alla barn som vill sjunga med lovsångsteamet.
Bön och lovsång inför Gudstjänsten.
Per-Inge Andersson predikar, sång och musik av Samklang, söndagsskola för barnen, kyrkfika.
5
Mar
Bön och gemenskap.
7
Mar
Bön och undervisning tillsammans med Patmosförsamlingen.
8
Mar
 
9
Mar
Gemenskap för unga vuxna i kyrkans café.
10
Mar
Bön och lovsång inför Gudstjänsten.
Joakim Davidson predikar, nattvard, dop, lovsång, söndagsskola för barnen, kyrkfika.
12
Mar
Bön och gemenskap.