Söndagar

Varje söndag klockan 11.00 firar vi gudstjänst. Vi är en salig blandning av människor i olika åldrar och färger, som samlas kring vår tro på Jesus Kristus. Gudstjänsten innehåller bön, lovsång, predikan och en frivillig insamling till församlingens verksamhet. I slutet av gudstjänsten är det vanligt att vi inbjuder till förbön. Där har den som önskar möjlighet att be tillsammans med en erfaren bedjare. Vår tro och förväntan är att Gud själv är närvarande genom sin Ande i varje gudstjänst. En gång per månad firar vi nattvard.

Gudstjänsten är på svenska men tolkas till fyra andra språk. Engelska, Spanska, Arabiska och Ryska.

Under gudstjänsten har vi söndagsskola för alla barn mellan 3-12 år. Där får de på ett lekfullt och kreativt sätt ta del av Bibelns goda budskap och spännande berättelser.

Efter gudstjänsten fortsätter vi gemenskapen runt fikaborden. Den som kommer till oss för första gången bjuder vi på fika.

Alla är välkomna att fira gudstjänst med oss.

Varmt välkommen!