Ungdomar

Ungdomssamling

För dig som är 13 år och äldre. Vi träffas fredagar, jämna veckor, i kyrkan kl 19.

Ungdomssamlingarna är en plats för dig som gillar vänner, gemenskap, fika och roliga aktiviteter!
Här får du också givande och utmanande biblisk undervisning i olika ämnen som kan få uppmuntra unga människor idag.
Alla är varmt välkomna, kom med!