Ungdomsgård

Ungdomsgården Mosaik är en trygg plats, fri från alkohol, narkotika och våld, för alla mellan 13-19 år i södra Stockholm. Gården har öppet varje fredag från kl 20:15 – 23:15. Här får du som ungdom växa och utvecklas som person och även få möta goda förebilder som sprider kärlek, gemenskap och tro. Vi vill att du som kliver in i ungdomsgården ska känna dig sedd, älskad och värdefull.